Glo­bal yk­dy­sa­dy­ýe­tiň 2021-nji ýyl­da 5,6 gö­te­rim ös­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar. Bü­tin­dün­ýä ban­ky­nyň taý­ýar­lan mag­lu­ma­tyn­da bu ba­ra­da ha­bar be­ril­ýär. Bu çak­la­ma ýan­war aýyn­da­ky­dan 1,5 gö­te­rim ýo­ka­ry­dyr. Bi­ler­men­ler pan­de­mi­ýa­dan soň­ra ýurt­la­ryň yk­dy­sa­dy­ýet­le­ri­niň di­kel­ýän­di­gi­ni we ýo­ka­ry dep­gin­ler bi­len ös­ýän­di­gi­ni bel­le­ýärler. Glo­bal yk­dy­sa­dy­ýe­tiň ösü­şin­de hem uly ýurt­la­ryň ga­ra­şy­lan­dan çalt dep­gin­ler bi­len ös­me­gi­niň tä­si­ri­niň köp­dü­gi bel­le­nil­ýär.
Ban­kyň mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, glo­bal yk­dy­sa­dy­ýet gel­jek ýyl­da 4,3 gö­te­rim öser. Bu gör­ke­zi­ji ýan­war aýyn­da­ky­dan 0,5 gö­te­rim köp. Ha­sa­bat­da ge­çen ýyl dün­ýä yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň 3,5 gö­te­rim pe­se ga­çan­dy­gy aý­dyl­ýar.

Hy­taý­da 8,5 % ösü­şe ga­ra­şyl­ýar
Bank Hy­ta­ýyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň 2021-nji ýyl­da 8,5 gö­te­rim ös­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýan­dy­gy­ny ha­bar ber­di. Pan­de­mi­ýa­dan soň­ra ýur­duň yk­dy­sa­dy­ýe­ti çalt dep­gin­ler bi­len di­kel­ýär. Mag­lu­mat­na­ma­da za­wod-fab­rik­le­ri­ň iş­jeň­li­gi­niň we sarp edi­ji­le­riň is­le­gi­niň pan­de­mi­ýa­dan öň­ki dö­wür­dä­ki de­re­jä ýe­ten­di­gi bel­le­nil­di. Gel­jek ýyl­da bol­sa ýur­duň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň 5,4 gö­te­rim ös­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar. Bank ap­rel aýyn­da ýur­duň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň 8,1 gö­te­rim ös­jek­di­gi­ni çak­lap­dy.

Ba­tyr Gut­ly­my­ra­dow,
Türk­men döw­let ma­li­ýe ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.