Çärýek final tapgyrynyň iň esasy belki-de çempiony kesgitläp biljek oýnunda Belgiýa bilen Italiýanyň ýygyndylary duşuşarlar. Aşgabat wagty bilen şu ýarygijede (00:00) oýnaljak duşuşyk Germaniýanyň Münhen şäherindäki “Allianz Arenada” geçiriler. Sloweniýaly Slawko Winçiçiň jürlewük çaljak oýny iki toparyň öz arasyndaky 24-nji duşuşyk bolar. Mundan öňki oýunlarda Italiýa 14, Belgiýa 4 gezek ýeňiş gazandy. Italýanlaryň 43 goluna belgiýalylar 24 gol bilen jogap berdiler. Iki topar Euro 2016-nyň toparçalarynda hem duşuşypdylar we şonda Italiýa 2-0 hasabynda ýeňiş gazanypdy.

Iki topar hem öz toparçalaryndan ýeňlişsiz çykmagy başardy. Belgiýanyň ýygyndysy “B” toparçada Russiýany 3-0, Daniýany 2-1, Finlýandiýany 2-0 ýeňdi. 1/8 finalda-da Belgiýa soňky çempion Portugaliýany 1-0 ýeňip, öýüne ugratdy.

Italiýanyň ýygyndysy “A” toparçada Türkiýäni 3-0, Şweýsariýany-da 3-0, Uelsi 1-0 utdy. 1/8 finalda kynlyk bilen goşmaça wagtda 2-1 ýeňipdi.