Adatça klublarda 3-4 derwezeçi bolýar. Ýöne Fransiýanyň PSŽ toparynda edil häzirki wagtda 9 derwezeçi bar. Fransiýanyň wise-çempiony PSŽ düýnüň özünde italiýaly derwezeçi Janluiji Donnarumma bilen şertnama baglaşdy. Bu transferden soň, PSŽ-däki derwezeçileriň sany 9-a ýetdi. Geçen möwsüm toparyň esasy derwezeçisi Keýlor Nawas bolupdy. Ýöne Donnarummanyň transferinden soň, onuň ornuny italiýaly derwezeçä bermegine garaşylýar. Bu ikisinden başga-da PSŽ-niň ýaşlar düzüminde kemala gelen Alfonso Areola bolup, geçen möwsümde “Fulhamda” kärendesine oýnapdy we tomusda topara dolandy. Şeýle-de 2020-nji ýylyň tomusunda “Sewilýadan” 6 million ýewro transfer edilen ispaniýaly Serhio Rikonyň hem entek 3 ýyllyk şertnamasy bar. “Şaturo” toparynda kärendesine oýnan we topara dolanan 21 ýaşyndaky polşaly Marçin Bulkanyň şertnamasy-da 4 ýyldan tamamlanýar. Şeýle-de 30 ýaşyndaky Aleksandre Letellie, 21 ýaşyndaky Garissone Innosen, 18 ýaşly fransuz Luka Lawalle, italiýaly Denis Franki dagy toparyň beýleki derwezeçileridir. PSŽ-niň olaryň käbirini ugratmagyna garaşylýar.