Ýew­ro­pa­nyň Mer­ke­zi ban­ky san­ly ýew­ro­ny dur­mu­şa ge­çir­mek üçin tä­ze tap­gy­ra ge­çi­len­di­gi­ni ha­bar ber­di. Mun­dan soň­ra bank san­ly ýew­ro­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry­ny jik­me-jik kes­git­lär. Bu tap­gyr 24 aý do­wam eder. Tä­ze pu­ly iş­läp taý­ýar­la­ma­gyň bu tap­gy­ryn­da di­zaýn we paý­la­mak ýa­ly iş­ler mas­la­hat­la­şy­lar. San­ly ýew­ro­nyň ka­gyz pu­luň de­re­gi­ne ula­nyl­ma­jak­dy­gy, di­ňe onuň üs­tü­ni ýe­tir­jek­di­gi mä­lim edil­di. Ban­kyň ýol­baş­çy­sy Kris­tin La­gard köp­çü­li­ge be­ren be­ýa­na­tyn­da san­ly ýew­ro ba­ra­da­ky mag­lu­mat­na­ma­nyň do­kuz aý ozal ýaý­ra­dy­lan­dy­gy­ny aý­dyp, bu dö­wür­de jik­me-jik sel­jer­me­le­riň ge­çi­ri­len­di­gi­ni, bi­ler­men­le­riň pi­kir­le­ri­niň na­za­ra al­nan­dy­gy­ny, kä­bir syna­g­la­ryň ge­çi­ri­len­di­gi­ni we oňyn ne­ti­je­ler ga­za­ny­lan­dy­gy­ny bel­le­di.
Gün­do­gar Ka­ri­biň Mer­ke­zi ban­ky hem san­ly pu­ly döretdi. Ka­rib deň­zin­dä­ki bu ýurt­lar bi­le­lik­dä­ki yk­dy­sa­dy zo­lak­da ýer­le­şip, şol bir pul bir­li­gi­ni ulan­ýar­lar. ABŞ-nyň hem-de Ang­li­ýa­nyň Mer­ke­zi bank­la­ry san­ly pul bir­li­gi­ni dö­ret­mek üçin iş alyp bar­ýar­lar.

Be­genç BÄ­ŞI­MOW,
Türk­men döw­let ma­li­ýe ins­ti­tu­ty­nyň
mu­gal­ly­my.