“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi saýtynda otly gatnawlarynyň täze tertibi barada habar berilýär.

Saýtda şeýle bildiriş bar: 

Hormatly ýolagçylar! Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň kabul eden düzgünlerini berjaý etmek maksady bilen, her aýyň täk günlerinde Aşgabat–Türkmenbaşy; her aýyň jübüt günlerinde Türkmenbaşy–Aşgabat; her hepdäniň çarşenbe we şenbe günlerinde Aşgabat–Daşoguz; her hepdäniň penşenbe we ýekşenbe günlerinde Daşoguz–Aşgabat ugurlary boýunça otly gatnawlary ýola goýuldy.