Ýewropa Bileleşigine agza ilkinji 12 ýurt üçin ykdysady dikeldiş meýilnamalary resmi taýdan tassyklandy. Bu barada Ýewropa Geňeşiniň ýaýradan habarnamasynda bellenilýär.

Habarnamada ýakyn geljekde ilkinji pul serişdelerini aljaklaryň sanyna Awstriýa, Belgiýa, Daniýa, Fransiýa, Germaniýa, Gresiýa, Italiýa, Latwiýa, Lýuksemburg, Portugaliýa, Slowakiýa we Ispaniýa ýaly ýurtlaryň girendigi bellenilýär.

Ýewropa Komissiýasynyň Wise-başlygy Waldis Dombrowskis Ýewropa  Geňeşiniň razylygyny alandan soň, 12 agza döwlet Ýewropa Komissiýasy bilen grantlar we karzlar barada şertnamalara gol çekjekdigini we deslapky maliýeleşdirmäni ýakyn günlerde alyp biljekdigini aýtdy.

Geçen ýylyň iýul aýynda Ýewropa Bileleşigi umumy bahasy 1,8 trillion ýewrodan gowrak bolan ykdysady dikeldiş meýilnamasyny, şol sanda, 2021-2027-nji ýyllar üçin 1,074 trillion ýewrodan ybarat uzak möhletli býujet we 750 milliard ýewro möçberinde dikeldiş gaznasyny yglan etdi. Bu Ýewropa Bileleşiginde iň uly ykdysady taýdan höweslendiriji bukjadyr. Dekabr aýynda Ýewropa Bileleşiginiň liderleri dikeldiş meýilnamasyny durmuşa geçirmek barada ylalaşyk gazandylar.