Hytaý şu gün sagat 09:19-da Hytaýyň günorta-günbataryndaky Siçuan welaýatyndaky kosmodromdan uzakdan duýgur emeli hemra toparyny kosmosa uçurdy. Emeli hemralar “Long March-2C” göteriji raketasy bilen orbita iberildi. Bu “Yaogan-30” seriýasyna degişli 10-njy topar bolup, elektromagnit gurşawy gözden geçirer we köpsanly  emeli hemra ulgamyny ulanyp degişli tehnologiýalary barlar. Şeýle hem, raketa “Tianqi-15” emeli hemrasyny hem orbita äkitdi. Ol “Zatlaryň interneti” (Internet of Things) üçin peýdalanylar.

Bu uçuş “Long March-2C” seriýasyna degişli raketanyň 380-nji missiýasy boldy.

Hytaýyň uçuryş ulag tehnologiýasy akademiýasy tarapyndan işlenip düzülen “Long March-2C” daşaýjy raketanyň uzynlygy 43 metr, uçuş massasy 242 tonna barabar. Raketa 500 km belentlikdäki orbita iki tonna ýük äkitmäge ukyplydyr.