Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda türgenler umumylykda sportuň 42 görnüşi boýunça bäsleşdiler. Şolaryň 5-si (ýeňil atletika, welosport, gimnastika, fehtowaniýa hem-de suwda ýüzmek) ähli tomusky Olimpiadanyň maksatnamasynda orun aldy. Käbir sport görnüşler – žýo-de-pom (1908), rekets (1908), bask peloty (1900), kriket (1900), kroket (1900), roke (1904), suwly-motor sportlary (1908) diňe bir Olimpiýa oýunlarynda hasaba alyndy. Lakross (1904, 1908), adaty regbi ýa-da “rugby union” (1900, 1908, 1920, 1924), tanap çekmek (1900, 1904, 1908, 1912, 1920) sportlary boýunça bäsleşikler az sanly Olimpiýa oýunlarynda geçirildi.