Tomusky esasan hem tölegsiz düzümine goşan ýyldyz oýunçylaryndan soň, Lionel Messini hem transfer edip, kluby täze, ýokary derejä ýetiren Nasser Al-Helaýfi ýene bir sarsgyn döretjek transferiň yzyny çalýar. Ol geljek möwsümde Ýuwentus bilen şertnamasy tamamlanjak Kristiano Ronaldony hem PSŽ-niň düzümine goşmakçy bolýar. Ispanlaryň AS gazeti bu barada habar berýär. Şol bir wagtyň özünde-de Kilian Mbappeni toparda saklagyň aladasyny edýän PSŽ-niň bu arzuwy amala aşsa, onda toparyň hüjüm güýjüni Neýmar-Messi-Ronaldo düzer. Ronaldonyň menejeri Horge Mendes super ýyldyzyň ýene iki futbol oýnamak isleýändigini we Pariže gelmäge-de razylygynyň ýok däldigini aýtdy.

MBAPPE GITMEGI ÝÜREGINE DÜWÝÄR

Şeýle-de, PSŽ-däki soňky möwsümini başdan geçirýän Kilian Mbappeniň arzuwy-da Real Madridiň düzümine goşulmak. 22 ýaşly ýyldyzyň geljek tomusda PSŽ bilen şertnamasy tamamlanýar. Ol häzirki wagtda PSŽ bilen şertnamasyny uzaltmady we uzaltjaga-da meňzänok.