Bi­ler­men­ler da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ren­me­giň gar­ry­lyk ça­gyn­da hu­şuň kü­tel­me­gi­niň öňü­ni al­ýan­dy­gy­ny, ga­ly­ber­se-de, ýa­şyň bir çe­ne ba­ran­da dil öw­ren­me­giň beý­ni­niň gar­ra­ma­gy­ny ha­ýal­lad­ýan­dy­gy­ny öňe sür­ýär­ler. Ha­çan-da öz ene di­lin­den baş­ga ýe­ne bir dil bil­ýän gar­ta­şan ýaş­ly­la­ryň akyl ukyp­la­ry sy­nag­dan ge­çi­ri­len­de ju­da ýo­ka­ry ne­ti­je­ler gör­ke­zip­dir.
Beý­ni – adam be­de­ni­niň iň esa­sy ag­za­la­ry­nyň bi­ri­dir. ХХI asyr­da köp hü­när­ler akyl işi bi­len gö­nü­den-gö­ni bag­la­ny­şyk­ly­dyr. Ýö­ne nä­me üçin­dir biz öz beý­ni­mi­ziň sag­ly­gy ha­kyn­da az ala­da ed­ýä­ris.

10 sa­ny en­dik ýu­waş-ýu­waş­dan beý­ni­mi­ze ze­per ýe­tir­ýär:

1. Er­tir­lik na­ha­ryn­dan ýüz öwür­mek.

2. Do­ýa­nyň­dan ar­tyk iý­mek.

3. Çi­lim çek­mek.

4. Köp muk­dar­da şe­ker iý­mek.

5. Ha­pa­la­nan ho­wa­dan dem al­mak.

6. Uky­ňy alyp bil­mez­lik.

7. Al­ko­gol­ly iç­gi­ler.

8. Ke­sel­län wag­tyň iş­le­mek.

9. Ki­tap oka­maz­lyk.

10. Gür­le­mez­lik.

Je­mi­le Öwül­ýa­gu­ly­ýe­wa,
Ka­ka et­ra­byn­da­ky 8-nji ça­ga­lar ba­gy­nyň ter­bi­ýe­çi­si.