WBA-nyň orta agram derejesindäki çempionlyk guşagy duşuşygynda kubaly Ýurdanis Ugas filippinli meşhur boksçy Menni Pakiýao özara duşuşyk geçirdi. ABŞ-nyň Newada şäherinde geçirilen tutluşyk 12 raunlap dowam etdi. 12 raundyň ahyrynda-da eminleriň gelen netijesine görä (115:113, 115:113, 116:112) Ugas ýeňiş gazandy. Bu 35 ýaşyndaky boksçynyň karýerasyndaky 27-nji ýeňşi bolýar. Ol şu wagta geçiren duşuşyklarynda 4 gezek hem ýeňildi.

42 ýaşyndaky Pakiýao bolsa 72 duşuşygynda 8-nji gezek garşydaşlaryndan asgyn geldi. Sekiz dürli agram boýunça dünýäniň çempiony bolan ýeke-täk boksçy Pakiýaonyň 39-sy nokaut bilen jemi 62 ýeňşi, şol sanda-da, 2 deňligi bar.