Formula 1 boýunça möwsümiň 13-nji ýaryşy Niderlandlaryň deňiz kenarynda ýerleşýän Zandwoort şäherinde geçirilen ýaryşda ilkinji hatardan bat alan Maks Werstappen ýeňiş gazandy. Red Bull toparynyň niderland sürüjisi 35 ýyldan soň bu ýurtda ilkinji gezek geçirilen ýaryşda 27 aýlawy 1 sagat 30 minut 05,395 sekuntda tamamlap, şu möwsümdäki 7-nji, karýerasyndaky 17-nji ýeňşini baýram etdi. Ýeňijiden 20,932 sekunt yza galan britaniýaly Lýuwis Hamilton  (Mercedes) ýaryşy 2-nji orunda tamamlady. Onuň topardaşy finlýandiýaly Waltteri Bottas ýeňijiden 56,460 sekunt soň pellehana gelip, münberiň üçünji basgançagyna çykdy.

13-nji bäsleşikden soň Maks Werstappen täzeden sanawyň birinji ornuna çykdy. Ol 224,5 utuk bilen birinji basgançakda barýar. Ondan 3 utugy kem Hamilton 2-nji, 123 utukly Bottas 3-nji ýeri eýeleýär.

Möwsümiň 14-nji bäsleşigi 12-nji sentýabrda Italiýanyň Monza şäherçesinde geçiriler.