Dünýä boýunça koronawirusa garşy jemi 5 milliard 819 million dozadan gowrak doza sanjym edilendigi mälim edildi. Bu ugurda öňdebaryjy barýan Hytaýda 2 milliard 156 million doza sanjym edilipdir. Iň köp ilatly ikinji ýurt bolan Hindistanda 765 million doza sanjym edilipdir. Ýewropa Bileleşigine agza ýurtlarda bu görkezijiniň 551 million dozadygy habar berildi.

ABŞ-da jemi 382 million doza sanjym edilipdir. Ýurtda azyndan bir doza sanjym alanlar 63,4 göterim, ikinji dozany alanlar 54,1 göterim bolupdyr. Braziliýada jemi 214 million 665 müňden gowrak sanjym edilipdir. Ilatyň 36 göterime golaýyna iki doza sanjym edilipdir.

Sanjymyň sany hasaba alnanda Ýaponiýa, Indoneziýa, Germaniýa, Türkiýe we Meksika öňdäki orunlary eýeleýär. “Bloomberg” neşiriniň taýýarlan maglumatlaryna görä, soňky 24 sagatda 31,7 million doza sanjym edilipdir.