Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet Baştutanlary sammit tamamlanandan soň, ŞHG-niň 20 ýyllygy mynasybetli Duşenbe Jarnamasyna we Eýranyň bu gurama goşulmagynyň tertibiniň başlanmagy ýaly 30 resminama gol çekdiler. Bu barada “RIA Nowosti” habarlar gullugy mälim etdi.

Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon, ŞHG-niň ýolbaşçylary bu meselä girişenlerinden soň “Duşenbe Jarnamasyna we beýleki sammit resminamalaryna gol çekmek dabarasyna başlamagyňyzy haýyş edýärin” diýdi.

Gol çekmek üçin 30 resminama bukjasy – ŞHG-niň 20 ýyllygynyň Duşenbe jarnamasy, terrorçylyga, separatizme we ekstremizme garşy 2022-2024-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň maksatnamasyny tassyklamak hakynda, 2018-2023-nji ýyllar üçin neşe serişdelerine garşy strategiýany durmuşa geçirmek boýunça iş meýilnamasyny tassyklamak hakynda, 2022-2023-nji ýyllarda maglumat howpsuzlygy meseleleri boýunça özara hyzmatdaşlyk meýilnamalaryny tassyklamak hakynda, şol sanda, Eýrany ŞHG-niň agzalygyna kabul etmek we Katara, Müsüre we Saud Arabystanyna ŞHG-niň gepleşik hyzmatdaşy derejesini bermek boýunça başlangyjy hödürlendi.