Fransiýanyň çempionaty Ligue 1-de sanawyň ýeňlişsiz lideri PSŽ öz meýdançasynda çempionatyň güýçli klublaryndan Liony soňky sekuntlardaky geçiren goly 2-1 ýeňdi. Oýnuň 54-nji minutynda Lukas Paketa Liony öňe saýlady. Parižliler bu gola 66-njy minutda Neýmaryň penalti goly bilen jogap berdiler. Duşuşygyň 76-njy minutynda oýundan çykarylan Messi tälimçisi Poççetinonyň ýüzüne näme üçin oýundan çykardyň diýen manyda geň galyjy ýagdaýda seretdi. Oýnuň 90+3-nji minutynda Mauro Ikardi tapawutlanyp, PSŽ toparyna ýeňiş getiren oýunçy boldy. 6-njy oýunda-da ýeňiş gazanan PSŽ 18 utuk bilen 1-nji orunda barýar. 2-nji ýerdäki Marseliň 13 utugy bar.