Tehnologiýa ägirdi “Google”-yň suwasty internet kabeli taslamasy tamamlandy. “Grace Hopper”-iň adyny göterýän kabel Nýu-Ýork, Angliýa we Ispaniýa ýurtlaryny özara birleşdirýär. Uzynlygy 6 müň 250 kilometre barabar bolan kabeliň bir ujy, şu aýyň başynda Ispaniýanyň Bilbao şäherine ýetipdi. Kabeliň bir tarapy Angliýanyň Bude şäherine çenli çekildi. Geljek ýyl işe giriziljek kabel ulgamynyň maglumat geçiriş mümkinçiligi sekuntda 350 terabite barabar. Täze kabel bilen halkara internet maglumat trafiginiň has hem tizlenmegine garaşylýar. “Grace Hopper” “Google”-yň ýeke-täk suwasty kabeli däl. Şu ýylyň başynda kompaniýa demirgazygyndan günorta Amerikanyň üstünden uzalyp gidýän “Firmina” suwasty kabelini işe girizjekdiklerini habar beripdi. Halkara internet maglumat traffigini çaltlaşdyrmagyna garaşylýan ulgam indiki ýyl işjeňleşdiriler.