Iňlis surtakeşi Benksiniň çeken suraty, auksionda 18,6 million ýewro (25,4 million dollar) satyldy. Bu barada Londonyň “Sotheby’s” auksion öýi mälim etdi. Bu bahanyň suratkeşiniň işi üçin rekord bahadygy habar berilýär. Asyl grafiti “Toply gyz” 2002-nji ýylda Londonyň Şordiç etrabynda peýda bolupdy, emma şu güne çenli saklanyp galmandyr. Netijede, Benksi bu suratyň başga wersiýalaryny döretdi. Olar häzirki zaman sungat kolleksiýaçylarynyň arasynda uly isleg bildirilýän sungat eserlerine öwrüldi.