Rus kosmos film topary Ýere gaýdyp geldi. 17-nji oktýabrda irden kosmonawt Oleg Nowiskiý, aktrisa Ýuliýa Peresild we režissýor Klim Şipenko gazak sähralygyna paraşýutly enjam bilen gondular. Olar kosmos stansiýasynda 12 gün bolup, “Çagyryş” filmi üçin, näsag ekipaž agzasyna gyssagly kömek üçin kosmosa iberilen hirurgyň missiýasy barada film surata düşürdiler. Bu orbitada çeper filmiň ilkinji professional surata düşürilişidir. Filmi 2022-nji ýylda prokata çykar.

Halkara Kosmos Stansiýasyna gatnaýan kosmos gämiler üç orunlyk. Şu aýyň 5-ine režissýor Klim Şipenko, aktrisa Ýuliýa Peresild bilen bir hatarda kosmonawt Anton Şkaplerow hem Halkara kosmos bekedine uçupdy.

Ýeri gelende bellesek, 2020-nji ýylda NASA kosmosda surata düşürilen parçalar bilen doly göwrümli film surata düşürmegi meýilleşdirýändigini yglan edipdi. Bu taslama “SpaceX” amerikan kompaniýasynyň esaslandyryjysy Ilon Mask gatnaşyp, baş keşbi Tom Kruz ýerine ýetirjekdigi aýdylypdy. Emma entägem bu taslamany durmuşa geçiriljek wagty nämälim bolmagynda galýar.