AFK Çempionlar Ligasynyň finalçylary belli boldy. Ýarym finalda iki arap we iki koreý kluby özara duşuşdy. Saud Arabystanynyň iki kluby – Al-Nassr bilen Al-Hilalyň arasyndaky oýun 2-1 hasabynda tamamlanyp, Al Hilal Marega we Al-Dawsariniň gollary bilen ýeňiş gazandy. Al-Nassryň ýeke-täk goluny Taliska derwezä girizdi.

Iki koreý klubunyň arasyndaky duşuşykda Ulsan Hýundai topary Pohang Stilersden penaltileriň netijesinde asgyn geldi. Oýnuň 50-nji minutynda Ulsan Ýunuň goly bilen öňe saýlandy. 68-nji minutda bir oýunçysy gyzyl kart alan Ulsan Hýundai topary 89-njy minutda Grantyň goluna çäre tapyp bilmedi. Şeýlelikde, esasy we goşmaça wagty 1-1 gutaran oýnuň ahyrynda penalti urgularynda 5-4 öňe saýlanan Pohang Stilers finala çykmagy başardy.

Al-Hilal 8-nji, Pohang Stilers 4-nji gezek finala çykyp, olaryň birinjisi 1991-nji, 2000-nji, 2019-njy ýyllarda, ikinjisi bolsa 1997-nji, 1998-nji hem-de 2009-njy ýyllarda çempionlyk gazandy. Al-Hilal 1986-njy, 1987-nji, 2014-nji we 2017-nji ýyllarda finalda utuldy.

Al-Hilal bilen Pohang Stilers toparlarynyň arasyndaky final duşuşygy 23-nji noýabrda Saud Arabystanynyň paýtagty Er-Riýad şäherindäki Mrsool Park stadionynda oýnalar.