1999-njy ýyl­da Ger­ma­ni­ýa­nyň Neb­ra şä­he­rin­de ta­py­lan dün­ýä­niň iň ga­dy­my ýyl­dyz kar­ta­sy Bri­tan mu­ze­ýin­de gör­ke­zi­ler. ÝUNESKO-nyň Bü­tin­dün­ýä me­de­ni sa­na­wy­na gi­ri­zi­len bu ta­ry­hy eser 3 müň 600 ýyl ozal dö­re­di­lip­dir. Te­ge­lek şe­kil­li kar­ta­nyň ýü­zün­de ýyl­dyz­la­ryň we Aýyň şe­kil­le­ri bar. Alym­lar bu ese­riň Ang­li­ýa­da­ky Stoun­henj bi­len bag­la­ny­şyk­ly bo­lup bil­jek­di­gi­ni bel­le­ýär­ler. Dün­ýä­niň iň ga­dy­my ýyl­dyz kar­ta­sy ha­sap edil­ýän «Neb­ra […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş