Stol ten­ni­si. Üç dost (Aşyr, Be­genç we Ça­ry) öz ara­la­ryn­da stol ten­ni­si oý­na­ýar­lar. Olar bu oýunda kim utul­sa, şol çyk­ma­ly, utan adam bolsa üçün­ji adam bi­len oý­na­ma­ly di­ýen ne­ti­jä gel­ýär­ler. Utu­lan adam beý­le­ki iki­si oý­nan­dan soň­ra gaý­ta­dan oý­na­ýar. Şeý­dip ge­zek­li-ge­ze­gi­ne tä ýa­da­ýan­ça ten­nis oý­na­ýar­lar. Oýun gu­ta­ran­dan soň­ra Aşyr yz­ly-yzy­na ýe­di ge­zek ten­nis oý­nan­dy­gy­ny aýd­ýar. Soň­ra olar ki­miň nä­çe ge­zek ten­nis oý­nan­dy­gy­ny sa­na­ýar­lar. Aşyr je­mi 12, Be­genç 8 we Ça­ry 14 oýun oý­nan­dy­gy­ny aýd­ýar. Dör­dün­ji oýun kim bi­len oý­nal­dy we kim ut­dy?