ABŞ-nyň Ari­zo­na mu­ze­ýi­niň pa­le­on­to­log­la­ry re­kord ulu­lyk­da­ky di­no­zaw­ryň ga­lyn­dy­la­ry­ny tap­dy­lar. «Live Science» ne­şi­ri­niň ha­ba­ry­na gö­rä, onuň uzyn­ly­gy 39 metr­den 42 met­re çen­li bo­lup­dyr. Di­no­zaw­ryň, tak­my­nan, 150 mil­li­on ýyl mundan ozal ýa­şan­dy­gy çak­la­nyl­ýar. Onuň ga­lyn­dy­la­ry XX asy­ryň or­ta­la­ryn­da ta­py­lyp­dy. Ýö­ne alym­lar bu ga­lyn­dy­lar bo­ýun­ça yl­my-bar­lag iş­le­ri­ni ge­çi­rip, tä­ze­lik­de ony anyk­lap bil­di­ler. Pa­le­on­to­log­lar 1972-nji ýyl­da ge­çi­ren ga­zuw-ag­ta­ryş iş­le­rin­de […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş