Bost­wa­na­da­ky Ora­pa kä­nin­de mi­ne­ral mad­da­nyň tä­ze gör­nü­şi ta­pyl­dy. As­lyn­da 1967-nji ýylda alym­lar şeý­le mi­ne­ra­lyň bar­dy­gy­ny çak edip­di­ler. Em­ma soň­ra bu ba­ra­da ýe­ter­lik de­lil ta­pyl­man­dy. Göw­her da­şy­nyň için­den gy­sy­lan ýag­daý­da ta­py­lan mi­ne­ral mad­da «davemaoit» diý­lip at be­ril­di. Bi­ler­men­ler ag­zal­ýan mi­ne­ra­lyň pla­ne­ta­nyň soň­ky 1,5 mil­liard ýyl­lyk ta­ry­hy ba­ra­da mag­lu­mat al­ma­ga ýar­dam et­jek­di­gi­ni bel­le­di­ler. Mi­ne­ral mad­da­nyň ta­py­lan kä­ni […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş