Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň ýa­şaý­jy­sy En­to­ni Hoýt we­lo­si­ped spor­tu­na uly gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýär. Ol öz we­lo­si­pe­di bi­len bir­nä­çe su­rat eser­le­ri­ni hem dö­red­ýär. Ol mu­ny GPS-trek ul­ga­my ar­ka­ly ama­la aşyr­ýar. We­lo­si­ped­çi Lon­don şä­he­ri­niň kö­çe­le­rinden we­lo­si­pedli geçip, ada­ty bol­ma­dyk su­rat ese­ri­ni dö­ret­di. Ol hem Gin­ne­siň re­kord­lar ki­ta­by­na gi­ri­zil­di. We­lo­si­ped­çi­niň Lon­don şä­he­rin­de ge­çen ýo­ly GPS ul­ga­my ar­ka­ly ha­sa­ba alyn­dy we şol […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş