Ýewropa Bileleşigi ösüp barýan ýurtlarda 2027-nji ýyla çenli 300 milliard ýewrolyk infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmäge goldaw berer. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula fon der Leýen “Global geçelge” atly taslamany durmuşa geçirjekdiklerini belledi. Bu taslama durnukly we aç-açan proses bolup, dünýä ýurtlarynda infrastrukturanyň gurulmagyny we kämilleşdirilmegini üpjün eder. Taslamanyň çäklerinde 2027-nji ýyla çenli 300 milliard ýewro özleşdiriler. “Global geçelge” dünýä boýunça “ýaşyl” we sanly öwrülişige degişli başlangyçlary goldar.