Meksikanyň Tlaçiçuka şäherine taryhda ilkinji gezek gar ýagdy. Şäheriň ilkinji gezek gar gören ýaşaýjylary bu ýagdaýa geň galdylar. Puebla ştatyndaky şähere ýagan garyň galyňlygy 14 santimetre ýetdi. Şäheriň ýaşaýjylarynyň köpüsi ozal gar görmän eken. Puebla ştatynyň gubernatory Miguel Barbosa gar sebäpli ýapylan ýollaryň açylmagy üçin iş alnyp barylýandygyny, ýagyn sebäpli ekinlerine zyýan ýeten ýaşaýjylara goldaw beriljekdigini belledi. Gubernator sowuk howa akymynyň dowam etmegine garaşylýandygyna ünsi çekip, gaýtadan gar ýagyp biljekdigini belledi.