Ukrainanyň Donesk şäheriniň Şahtýor topary Aýaksyň braziliýaly hüjümçisi Dawid Neresi transfer etdi. 24 ýaşyndaky sag gyraky wingeriň transfer bahasy 12+4 million ýewro diýlip kesgitlenildi. Doneskliler bilen uzak möhletleýin şertnama baglaşan Neres 2017-nji ýyldan bäri Aýaksyň köýnekçesini geýýärdi. Braziliýanyň Sao Paulo toparynda karýerasyna başlan Neres Aýaksda 172 oýunda 46 gol geçirdi. Braziliýanyň ýygyndysynda-da 7 duşuşyk geçiren Neres bu oýunlarda 1 gezek tapawutlandy.