Hy­ta­ýyň «Da­bei­nong Techno­lo­gy Group» kom­pa­ni­ýa­sy ýurt­da ça­ga dog­lu­şy­ny ýo­kar­lan­dyr­mak üçin edil­ýän ta­gal­la­la­ry gol­da­mak ka­ra­ry­na gel­di. Kom­pa­ni­ýa iş­gär­le­ri­ne il­kin­ji ça­ga­sy­ üçin 4,7 müň dol­lar, ikin­ji ça­ga­sy üçin 9,4 müň dol­lar we üçün­ji ça­ga­sy üçin 14 müň dol­lar tö­lär. Kö­mek pul­la­ry 1-nji ýan­war­da tö­le­nip baş­lan­dy. Mun­dan ozal Hy­taý maş­ga­la­la­ryň üçün­ji ça­ga­sy­nyň bol­ma­gy­na rug­sat ber­mek üçin ka­nu­na üýt­get­me­ler gi­ri­zip, ola­ra dür­li ýe­ňil­lik­le­ri hö­dür­läp­di.