Entek ýol hereketinde sürüjisiz ulaglara duş gelinmeýän hem bolsa, bu ugurda uly işler edilýär. Bu ugurda köp ýyldan bäri iş alyp barýan “Waymo” kompaniýasy ýük ulaglarynyň sürüjisiz görnüşini kämilleşdirmek isleýär. Äpet ulaglar radar, lazer skannerleri, kameralar we GPS antennalary bilen enjamlaşdyrylypdyr. Kompaniýa munuň üçin ABŞ-nyň Tehas ştatynda ýörite merkez döredýär. Şeýle ulaglary diňe “Waymo” däl, beýleki kompaniýalar hem işläp taýýarlaýar. Olaryň arasynda “Embark”, “Houston”, “San Antonio” we  “Aurora” atly şereketler bar. bu kompaniýalar logistikada işçi güýjüni azaltmagy maksat edinýärler.