Adam be­de­nin­de ýe­ter­lik muk­dar­da D wi­ta­mi­ni­niň bol­ma­gy süň­küň berkligi we umu­my sag­lyk ýag­da­ýy üçin örän äh­mi­ýet­li­dir. D wi­ta­mi­niň ýet­mez­çi­li­gi dür­li ke­sel­le­riň ýü­ze çyk­ma­gy­na se­bäp bo­lup bil­ýär. D wi­ta­mi­ni ba­ly­gyň kä­bir gör­nüş­le­rin­de, uly ma­lyň bag­ryn­da, ýu­murt­ganyň sa­ry­syn­da, to­wuk etin­de, Gün şöh­le­si düş­ýän ýer­de bit­ýän kö­me­lek­ler­de we beý­le­ki iý­mit­ler­de bol­ýar. Şeý­le hem D wi­ta­mi­nini açyk ho­wa­da da­şar­da ge­ze­lenç et­mek ar­ka­ly Gün şöh­le­sin­den alyp bol­ýar. Açyk ten­li adam­lar Gün şöh­le­sin­den D wi­ta­mi­ni­ni has çalt ka­bul ed­ýän bol­sa, go­ýy ten­li adam­lar has ha­ýal ka­bul ed­ýär. Şol se­bäp­li ho­wa­nyň ýag­da­ýy­na gö­rä, her gün da­şa­ryk çy­kyp, ge­ze­lenç et­mek mas­la­hat be­ril­ýär. Şeý­le-de ka­da­ly uk­la­mak hem D wi­ta­mi­ni­niň ýet­mez­çi­li­gi­niň öňü­ni al­ma­ga ýar­dam ed­ýär.
Açyk ho­wa­da yzy­gi­der­li he­re­ket et­mek ra­hat uk­la­ma­ga, se­miz­li­giň öňü­ni al­ma­ga ýar­dam ed­ýär, dür­li ke­sel­ler­den go­ra­ýar.

Nur­ber­di SA­RY­ÝEW,
On­ko­lo­gi­ýa yl­my-kli­ni­ki mer­ke­zi­niň uly yl­my iş­gä­ri.