Görkezilip başlanyna iki hepdeden gowrak wagt geçen “Nätanyş ýerler” (Uncharted) filminde baş keşpleri Tom Holland bilen Mark Wolberg janlandyrýar. Ruben Fleişeriň režissýorlyk eden kinosy “Columbia Pictures”-iň önümi bolup, onuň edebi esasy “Naughty Dog” kompaniýasynyň adybir wideo-oýny esasynda ýazyldy. 116 minutlap dowam edýän başdan geçirme filminde gaýduwsyz Neten Dreýkiň (Tom Holland) ýakyn, hüşgär dosty Wiktor Salliwan (Mark Wolberg) bilen hazyna gözlegine çykyş barada we şol gezelençde başdan geçiren täsin wakalary dogrusynda söhbet açylýar. Film görkezilip başlanyndan bäri 230 million dollardan gowrak girdeji gazanyp, häzirlikçe sanawda birinji orunda barýar.

Ady: “Nätanyş ýerler” (Uncharted)

Režissýory: Ruben Fleişer

Keşplerde: Tom Holland, Mark Wolberg, Sofia Ali, Tati Gabrielle, Antonio Banderas

Ssenariçi: Rafe Li Jadkins, Art Markum, Mett Holloweý (“Naughty Dog” kompaniýasynyň adybir wideo-oýny esasynda)

Prodýuserleri: Çarlz Rowen, Awi Arad, Aleks Gartner

Kompozitory: Ramin Džawadi

Öndüriji: “Columbia Pictures”, “Arad Productions”, “Atlas Entertainment”, “PlayStation Productions”

Paýlaýjy: “Sony Pictures Releasing”

Dowamlylygy: 116 minut

Görnüşi: uruşly başdan geçirme

Ýurdy: ABŞ

Dili: iňlisçe

Býujeti: 90–120 million $