“Hollywood”-yň meşhur aktrisasy, oskarly ýyldyz Anjelina Joli nobatdaky gezek kameranyň arkasyna geçer. 2010-njy ýyldan bäri režissýorlyk hem edýän Anjelina Joli 5 ýyldan soň ýene bir film surata düşürer. Häzirki wagtda Italiýada filmiň surata düşüriliş işlerine badalga berlip, ol ekran eseri “Without Blood” diýlip atlandyrylýar. Filmde Joli bilen “Eternals” kinosynda bilelikde surata düşen meşhur aktrisa Salma Haýek, fransiýaly belli aktýor Demian Bişir dürli keşplerde çykyş ederler. Italiýaly ýazyjy Alessandro Barikkonyň adybir eseri esasynda surata düşürilýän filmde Nina atly zenanyň başyndan geçen pajygaly wakalar barada gürrüň berilýär. Filmiň ekranlara haçan çykjakdygy häzirlikçe belli däl.