Golaýda Gazagystanyň “Kaýrat” toparyndaky wezipesini taşlan türkmenistanly tälimçi Gurban Berdiýew Eýranyň “Traktor” toparynda işe başlar. 69 ýaşyndaky meşhur hünärmen bu klubda tehniki direktor wezipesinde işlär. Ol klubuň sport ugry boýunça ähli düzümiň jogapkäri bolar we şol bir wagtyň özünde-de klubuň akademiýasyna hem gözegçilik eder.

Töwriz şäheriniň topary golaýda tälimçisi, türkiýeli Ertugrul Saglamy wezipesinden boşadypdy. Şu wagta çenli Eýranyň ýokary ligasynda çempionlyk gazanyp bilmedik topara mundan ozal, Žorž Likens, Benžamin Toşak, Mustafa Denizli, Zwonomir Soldo ýaly tälimçiler tälim beripdi. Topar geçen möwsümi 13-nji orunda tamamlapdy. Topar 2 gezek Eýranyň kubogyny gazandy. 1970-nji ýylda esaslandyrylan klub öz duşuşyklaryny 66 833 tomaşaçy orunlyk “Sahand” stadionynda geçirýär.