Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow 28-nji iýunda Türkmenistana geler. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa şu günki brifinginde habar berdi. Lawrow Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ýygnagyna gatnaşar.

Zaharowanyň sözlerine görä, Lawrow 29-njy iýunda Aşgabatda geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň 6-njy sammitine gatnaşar. Sammitiň çäklerinde Hazar deňzi sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar.