Germaniýanyň çempionaty “Bundesliganyň” soňky 10 ýylynyň çempiony “Bawariýa” topary iňlis kluby “Liwerpulyň” senegally ýyldyzy Sadio Maneni düzümine goşdy. Münhenliler 30 ýaşly hüjümçi bilen 3 ýyllyk şertnama baglaşdylar. Oýunçynyň transfer bahasy babatda-da klublar 32+9 million ýewro möçberinde bahada özara ylalaşyk gazandylar. Mane “Bawariýadan” ýyllyk 20 million ýewro möçberinde hak alar. Mane “Liwerpulda” 6 ýyl çykyş edip, arasynda Çempionlar Ligasynyň hem-de “Premier Liganyň” çempionlygy bolan jemi 6 kubok gazandy. Ol “Liwerpulda” jemi 269 oýunda 120 gol geçirdi. Mane “Liwerpuldan” öň “Southemptonda”, ondan ozal “Red Bull Salsburgda” çykyş edipdi. Senegally ýyldyz 2011-nji ýylda “Metsde” futbola başlap, ol milli ýygyndysynda 91 duşuşykda 33 goly derwezä girizdi. Mane “Bawariýanyň” şu tomusdaky 3-nji esasy transferidir. Ýeri gelende aýtsak, “Bawariýa” soňky gezek 2 ýyl mundan ozal “Premier Ligadan” Leroý Saneni transfer edipdi.