Dünýäde sarp edijileriň iň bir islegli gök ekinleriniň biri-de ýeralmadyr. Ýeralma diňe bir tagam taýýarlamakda däl, eýsem, senagat taýdan hem azyk önümlerini taýýarlamakda giňden ulanylýar. Ýeralmanyň iň uly öndürijileriniň biri bolsa Russiýa Federasiýasydyr. Bu arzyly gök ekine bolan islegi kanagatlandyrmak maksady bilen, rus seçgiçileri düýpli iş alyp barýarlar. Ýurduň toprak-howa şertleri bolsa, ýokary hilli, şol birwagtyň özünde saglyga ýokumly bolan ýeralma ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilikler berýär.

Ýakynda rus seçgiçileri ýeralmanyň 29 sany täze görnüşini döretdiler. Russiýanyň oba hojalygy ministrligi täze ýeralma görnüşleriniň artmagy bilen, ýurduň gök ekinleriniň önümçiliginiň ýokarlanmagyna garaşýarlar.

Belläp geçsek, 2022-nji ýylda bu ýurtda ýeralmanyň hasyly 6-7% ýokarlanyp, 7,2-7,5 million tonna ýetmägine garaşylýar.

Aýnur KURBANOWA,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby