Italiýanyň “Milan” topary “Liwerpul” bilen şertnamasy tamamlanan belgiýaly hüjümçi Diwok Origini düzümine goşdy. Italýan kluby 27 ýaşyndaky hüjümçi bilen 4 ýyllyk şertnama baglaşdy. Tölegsiz “Milanyň” düzümine goşulan Origi 2014-nji ýyldan bäri “Liwerpulyň” köýnekçesini geýip gelýärdi. Aglaba ätiýaçdan oýna giren Origi “Liwerpulda” 176 oýunda 41 gol geçirdi. Ol “Liwerpul” bilen “Premier Ligada” hem-de UEFA Çempionlar Ligasynda 1 gezek çempionlyk gazandy.