“Ýuwentus” bilen şertnamasyny uzaltman klubdan gaýdan argentinaly ýyldyz oýunçy Paulo Dibala Italiýanyň başga bir klubunyň düzümine goşuldy. 28 ýaşly hüjümçi paýtagt Rimiň “Roma” topary bilen 3 ýyllyk şertnama baglaşdy. Ol Mourinio bilen işleşmegiň aýratynlygynyň bardygyny belläp, bu kluby ýörite saýlandygyny aýtdy. Dibala rimlilerden goşmaçalardan daşary ýyllyk 6 mllion ýewro hak alar. “Instituto”, “Palermo” ýaly klublarda oýnan Dibala 2015-nji ýyldan bäri “Ýuwentusyň” köýnekçesini geýip gelýärdi. Ol turinlileriň düzüminde 293 oýunda 115 gol geçirip, klubuň iň netijeli 9-njy oýunçysy boldy. Dibala bilen “Inter”, “Napoli” klublary içgin gyzyklanypdy. Şol sanda ol “Milan”, “Mançester Ýunaýted” ýaly toparlaryň hem transfer sanawynda bardy.