Esasy goragçysy Matteýs de Ligti «Bawariýa» ugradan «Ýuwentus» topary dessine niderland oýunçynyň öwezini doldy. «Ýuwentus» topary şäheriň beýleki kluby «Torinonyň» goragçysy Gleýson Bremeri transfer etdi. 25 ýaşyndaky braziliýaly goragçynyň transferi üçin «Ýuwentus» topary «Torino» klubuna 40+7 million ýewro berer. Geçen möwsüm «Serie A»-da 33 duşuşykda meýdança çykan Bremer 2027-nji ýyla çenli «Ýuwentusda» oýnar. Bremer «Ýuwentusyň» Anhel Di Mariýa, Pol Pogba hem-de Andrea Kambiassodan soň şu möwsümdäki 4-nji transferidir. Bremer bilen «Inter» hem içgin gyzyklanyp, olaryň oýunçyny 2–3 günüň içinde transfer etmegine garaşylýardy. Ýöne De Ligtiň topardan gitmeginden soň «Ýuwentus» topary ara girip, «Interden» öňürti Bremeri transfer etdi.