Germaniýaly meşhur futbolçy, nemes futbolynyň ägirtlerinden Uwe Zeeler 85 ýaşynda aradan çykdy. 1936-njy ýylyň 5-nji noýabrynda Hamburg şäherinde dünýä inen Zeeler Karýerasyny tutuşlygyna Germaniýanyň “Hamburg” klubunda geçiren Zeeler 18 möwsümde (1954/55 – 1971/72) 580 duşuşyk geçirdi. Ol şol oýunlarda 490 gezek tapawutlandy. 1960-njy ýylda “Hamburgyň” çempionlygyna 1963-nji ýylda-da Kubok ýaryşyndaky ýeňşine uly goşant Zeeler Germaniýada 3 gezek ýylyň futbolçysy saýlandy. Germaniýanyň ýygyndysynda 72 oýunda 43 gol geçiren Zeeler Dünýä Kubogyna 4 gezek gatnaşýar (1958, 62, 66, 70). 1 gezek 2-nji, 1 gezegem 3-nji ýeri eýeleýär. Peläniň ähli döwürleriň iň gowy 125 futbolçysy sanawyna hem adyny ýazdyran Uwe Zeeler 1978-nji ýylda futboly taşlanyndan 6 ýyl soň Irlandiýanyň çempionatynda “Kork Seltik” toparynda 1 duşuşyk geçirýär we şol oýunda-da ol 2 goly derwezä girizýär. Zeeler rowaýaty Gerd Müllerden soň iň köp gol geçiren nemes futbolçysydyr.