Dinozawryň seýrek duş gelýän skeletleriniň biri auksion arkaly 6,07 million dollara satyldy. Gorgozawryň skeleti Nýu-Ýorkdaky “Sotheby’s” auksion öýünde satuwa çykaryldy. Dinozawryň bu görnüşiniň skeleti Amerikanyň Montana ştatynda tapylyp, onda 79 süňk elementi bar. Gadymy jandaryň skeletiniň beýikligi 3 metre, uzynlygy 6,7 metre ýetýär. “Sotheby’s” auksion öýi ikinji gezek dinozawr skeletiniň söwdasyny gurady. Mundan ozal, 1997-nji ýylda Çikagonyň muzeýine tirannozawryň skeleti 8,3 million dollara satylypdy. Gorgozawrlaryň 77 million ýyl mundan ozal ýaşap geçendigi aýdylýar.