Italiýanyň çempiony “Milan” topary düzümine “Klub Brýuggeniň” belgiýaly ýarymgoragçysy Şarlýa de Ketelareni goşdy. Köp wagtdan bäri gyzyklanýan “Milan” 21 ýaşly oýunçy bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Taraplar oýunçynyň transfer bahasy babatda ahyry goşmaçalar bilen 36 million ýewroda özara düşünişdiler. Geçen möwsümde “Klub Brýuggede” 49 oýunda 18 gol geçirip, 10 goluň pasyny beren De Ketelare “Milanda” 90-njy belgili köýnekçäni geýer. Ol umumylykda “Klub Brýuggede” 120 duşuşykda 25 gezek tapawutlandy. De Ketelare “Milanyň” şu möwsümde düzümine goşan 2-nji futbolçysy, hatda 2-nji belgiýaly futbolçysydyr. “Milan” topary “Liwerpuldan” gaýdan belgiýaly hüjümçi Diwok Origini transfer edipdi.