Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionaty Ýokary Liganyň 30-njy möwsümine badalga berildi. Möwsümiň ilkinji tapgyrynda 3 oýunda ýer eýeleri, 1 duşuşykda-da myhmançylykdaky topar ýeňiş gazandy. Çempion “Altyn asyr” öz meýdançasynda “Energetik” toparyndan 1-0 üstün çykdy. Aragatnaşykçylara ýeňiş getiren ýeke-täk goly 65-nji minutda Myrat Annaýew geçirdi.

Wise-çempion “Ahal” öz meýdançasynda “Nebitçi” bilen duşuşdy. Garşydaşynyň derwezesinden jogapsyz 7 gol geçiren “Ahal” täze möwsümi taryhy ýeňiş bilen başlady. Gollary Elman Tagaýew (14), Arslanmyrat Amanow (22, 56 p), Didar Durdyýew (77, 85 p), Döwran Hojamämmedow (78) hem-de Meýlis Diniýew (90+1) geçirdi.

“Şagadam” bilen “Aşgabat” toparlarynyň arasyndaky oýunda 3 gol geçirilip, ýer eýeleri 2-1 hasabynda ýeňiş gazandy. Hazarýaka şäheriniň toparyna ýeňiş getiren gollary 1-nji ýarymda Kerim Hojaberdiýew bilen Baýramgeldi Nurlyýew derwezä girizdi. “Aşgabat” toparynyň ýeke-täk goluny bolsa Şatlyk Gurbanow öz adyna ýazdyrdy.

Tapgyryň myhmançylykda ýeňiş gazanan ýeke-täk topary “Merw” “Köpetdagy” paýtagtda Orazberdi Myradowyň 75-nji minutdaky goly esasynda 1-0 hasabynda ýeňdi.

DERBILER TAPGYRY

2-nji tapgyryň duşuşyklary 5-6-njy awgustda oýnalar. Derbileriň tapgyry hökmünde görülýän bu tapgyrda  “Aşgabat” – “Köpetdag”, “Energetik” – “Merw”, “Nebitçi” – “Şagadam” hem-de “Altyn Asyr” – “Ahal” duşuşyklary geçiriler.