Ispaniýanyň “Walensiýa” toparynda çykyş edýän portugaliýaly ýyldyz oýunçy Gonsalo Gedeş mundan soň karýerasyny “Premier Ligada” dowam etdirer. Ol Angliýanyň “Wulwerhempton” toparynyň düzümine goşuldy. Möjekler 25 ýaşly ýarymgoragçy bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Iňlis kluby Gedeşiň transferi üçin “Walensiýa” toparyna 32 million ýewro berer. Goşmaçalar bilen bu mukdaryň köpelmegi hem mümkin. Gedeş täze klubunda 17-nji belgili köýnekçäni geýer. “Benfikada” futbola başlan Gedeş PSŽ-de ýarym möwsüm çykyş edeninden soň 2017-nji ýylda “Walensiýa” geçipdi. Ol ispan klubunda 5 möwsümde 178 oýunda 36 gol geçirdi. Gedeş “Wulwerhempton” toparyndaky 10-njy portugal futbolçy boldy.