Ir za­man­lar­da çet-gy­rak­da­ky oba­la­ryň bi­rin­de ýa­şa­ýan bir go­ja­nyň üç og­ly bar eken. Maş­ga­la­nyň 17 dü­ýe­si bo­lup, şo­lar bi­len gün-gü­ze­ra­ny­ny do­lap­dyr­lar. Ýük da­şa­mak is­le­ýän­ler go­ja­nyň dü­ýe­le­ri­ni ki­re­ýi­ne al­ýan eken­ler. Gün­ler­de bir gün go­ja ara­dan çy­kyp­dyr. Ol ogul­la­ry­na gal­dy­ran wes­ýet­na­ma­syn­da bar baý­ly­gy bo­lan dü­ýe­le­ri­niň ýa­ry­sy­ny uly og­lu­na, üç­den bi­ri­ni or­tan­jy og­lu­na, do­kuz­dan bi­ri­ni bol­sa, kör­pe og­lu­na goý­ýan­dy­gy­ny wes­ýet ed­ýär. Ogul­la­ry bu ha­sa­ba dü­şün­män, uzak wagt­lap oý­lan­ýar­lar. Olar 17-ni täk san bo­lan­ly­gy üçin ikä-de, üçe-de, do­ku­za-da bö­lüp bil­män kö­se­nip­dir­ler.
Ara­dan bir­nä­çe gün ge­çip­dir. Em­ma go­ja­nyň ogul­la­ry dü­ýe­le­ri wes­ýet­na­ma­da­ky ýa­ly edip böl­me­giň ug­ru­ny tap­man­dyr­lar. Soň­ra olar oba­la­ryn­da ýa­şa­ýan akyl­dar­dan mas­la­hat al­ma­gy ýü­re­gi­ne dü­wüp­dir­ler. Ýi­git­ler akyl­da­ryň ýa­ny­na ba­ryp eme­le ge­len ýag­da­ýy dü­şün­di­ren­le­rin­de, ol dü­ýe­le­riň äh­li­si­ni öz ýa­ny­na ge­tir­mek­le­ri­ni to­wak­ga edip­dir.
Do­gan­lar dü­ýe­le­riň äh­li­si­ni akyl­da­ryň ýa­ny­na alyp ge­lip­dir­ler. Akyl­dar öz dü­ýe­le­ri­niň bi­ri­ni 17 dü­ýä­niň ara­sy­na go­şup­dyr. Şeý­le­lik­de, dü­ýe­le­riň sa­ny 18-e ýe­tip­dir. Soň­ra da­na ki­şi do­gan­la­ryň ulu­syn­dan wes­ýet­na­ma­ny oka­ma­gy­ny so­rap­dyr. Wes­ýet­na­ma­da bel­le­ni­li­şi ýa­ly, do­gan­la­ryň ulu­sy­na 18-iň ýa­ry­sy bo­lan 9 dü­ýe düş­ýän eken. Do­gan­la­ryň ulu­sy ata­syn­dan ga­lan mi­ras­dan 9 dü­ýä­ni alyp­dyr. Ol ýer­de ýe­ne-de 9 dü­ýe ga­lyp­dyr. Akyl­dar do­gan­la­ryň or­tan­jy­syn­dan wes­ýet­na­ma­ny oka­ma­gy­ny so­rap­dyr. Wes­ýet­na­ma­da ýa­zy­ly­şy ýa­ly do­gan­la­ryň or­tan­jy­sy 18-iň üç­den bi­ri bo­lan 6 dü­ýä eýe bo­lup­dyr. Şeý­le­lik­de, 3 dü­ýe ga­lyp­dyr.
Wes­ýet­na­ma la­ýyk­lyk­da, do­gan­la­ryň kör­pe­si­ne dü­ýe­le­riň 9-dan bi­ri bo­lan 2 dü­ýe ýe­tip­dir. Şeý­le­lik­de, wes­ýet­na­ma­da ýa­zy­ly­şy ýa­ly 17 dü­ýe üç do­ga­nyň ara­syn­da paý­la­nyp­dyr. Akyl­dar bol­sa, öz dü­ýe­si­ni yzy­na alyp­dyr. Şeý­le­lik­de, me­se­le çö­zü­lip­dir.
Paý­has bir me­se­lä­ni çöz­mek üçin or­ta­lyk pi­kir tap­mak­dan yba­rat­dyr. Ge­piň kü­le ýe­ri, is­len­dik me­se­lä­niň bir çöz­gü­di bar­dyr.