Woleýbol boýunça Polşa hem-de Sloweniýada geçirilen erkekleriň arasyndaky 20-nji Dünýä çempionatynda Italiýanyň ýygyndysy çempion boldy. Italýanlar Polşanyň Katowise şäherinde oýnalan finalda ýer eýelerini, soňky 2 ýaryşyň çempiony Polşanyň ýygyndysyndan 3:1 üstün çykmagy başardy. 1-nji setde polýaklar 25:22 ýeňiş gazansa-da, 2-nji setde 25:21 üstün çykan italýanlar hasaby deňledi. 3-nji setde 25:18, 4-nji setde-de 25:20 hasabynda ýeňiş gazanan Italiýanyň ýygyndysy 24 ýyldan soň 4-nji çempionlygyny gazanmagyň hötdesinden geldi. Italiýanyň ýygyndysy mundan öň 1990-94-98-nji ýyllarda yzly-yzyna 3 gezek çempion bolupdy.

Baýrakly 3-nji ýer ugrunda bolsa, Braziliýanyň ýygyndysy Sloweniýadan 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18) hasabynda üstün çykyp, ilkinji sapar bürünç medal gazandy. Ýarym finalda Italiýa Sloweniýany (3:0), Polşa-da Braziliýany (3:2) ýeňipdi.

24 ýygyndynyň gatnaşan çempionatynda italiýaly Simone Jannelli ýaryşyň iň ökde oýunçysy diýlip saýlandy.