Gazagystanda täze kanun kabul edilip, oňa laýyklykda, ýurduň Prezidenti ýedi ýyl möhlet bilen saýlanar.

Gazagystanyň mejlisiniň iki palatasynyň agzalary Prezidentiň möhletiniň bir gezek we ýedi ýyl dowam etjek Kanuny kabul etdi. Bu düzgün üýtgewsiz ýagdaýda boljakdygy habar berilýär.