Şu ýylyň başynda hindi işewüri Gautam Adaniniň sanawda 14-nji orunda durandygy habar berildi, ýöne şu hepde onuň iň uly kompaniýasynyň paýnamalary rekord derejä çykdy. Şeýlelikde, hindi işewüri amerikaly Jeff Bezosdan öňe geçdi, ýöne Ilon Maskdan henizem asgyn gelýär.

Gawutam Adani sanawda şeýle orny gazanan Aziýanyň ilkinji wekili boldy. Onuň kompaniýalary deňiz, howa gatnawy, şäherleri gaz bilen üpjün etmek we kömür gazyp almak bilen meşgullanýar.

“Bloomberg”-iň habaryna görä, häzirki wagtda Ilon Mask (264 milliard dollar), Gautam Adani (147 milliard dollar), Jeff Bezos (147 milliard dollar), Bernar Arno (138 milliard dollar) we Bill Geýts (112 milliard dollar) dünýäniň iň baý bäş adamy bolup durýar.