Noýabr aýynda 18,18 karat agramy bolan “Fortune Pink” atly ullakan gülgüne göwher, Ženewada auksiona çykarylar. Göwheeriň bahsy bahasy 35 million dollara ýa-da 36 million ýewro ýetip biler. “Christie’s” auksion öýüniň wekilleriniň beýanatyna görä, satuwa çykarylýan gymmat bahaly daş şeýle kysymdaky iň uly gülgüne göwherdir.