12-nji oktýabrda Gazagystanyň Astana şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän döwletleriň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Bu duşuşyk GDA agza döwletleriň Baştutanlarynyň nobatdaky sammitiniň öňüsyrasynda guraldy. Duşuşyga Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy.

Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasary – daşary işler ministri Muhtar Tleuberdiniň başlyklyk etmeginde geçirilen duşuşyga Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gyrgyzystanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri gatnaşdylar.

Çärä gatnaşyjylar GDA-nyň çägindäki daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak, sebit we halkara gün tertibiniň möhüm taraplaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuşygyň netijesinde Arkalaşygyň giňişliginde hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gönükdirilen birnäçe çözgüt kabul edildi.

Daşary işler ministrleri Gazagystanyň paýtagtynda geçiriljek GDA sammitinde döwlet Baştutanlarynyň garamagyna hödürlenýän resminamalaryň taslamasy barada ylalaşdylar.